bhp & rodo

Alter Energia Sp. z o.o. w swojej działalności świadczy usługi doradcze z zakresu bezpieczeństwo i higieny pracy oraz przeprowadza kompleksową analizę z zakresu ochrony danych osobowych dla mikro, małych i średnich firm. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji BHP, przeprowadzaniu szkoleń pracowników oraz praktyczne przygotowanie organizacji do nowych wymogów prawnych z zakresu ochrony danych osobowych, sprawiają że jakość oferowanych przez Nas usług została doceniona przez rzesze zadowolonych Klientów

Kontrole BHP

Doświadczona kadra pracownicza wspomaga przedsiębiorców w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie. Specjalizujemy się w branżach budowlanych, przemysłowych, medycznych.  Wprowadzamy i koordynujemy zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników oraz higienicznych warunków pracy. Współdziałamy z wydziałami zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach tworząc, oraz ciągle doskonaląc politykę BHP, propagujemy wiedzę oraz prowadzimy kontrole

Kontrole i Audyty BHP

Sprostanie coraz bardziej restrykcyjnym wymogom formalno-prawnym staje się zmorą przedsiębiorców. Poświęcony czas na przewertowanie i realizację wymagań, często bez specjalistycznej wiedzy, jest stracony. Co skutkuje, że Firma nie jest w stanie spełnić swoich obowiązków. Dlatego warto skorzystać z wiedzy specjalistów. Oferujemy kompleksową obsługę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Analizy stanu BHP

Raz do roku przedsiębiorca jest zobligowany do przygotowania analizy stanu BHP na zakładzie pracy. Wykreowaniu dobrych praktyk, monitoringu i realizacji zaleceń przez organy kontrole, promowaniu bezpiecznych postaw pracowniczych. Alter Energia Sp. z o.o. jako niezależny podmiot zbada, przeanalizuje i co ważne wdroży rozwiązania efektywne na zakładzie pracy. Solidny background oraz konkretyzacja powierzonych zadań, z pewnością podniosą poziom bezpieczeństwa całej organizacji

Serwis sprzętu asekuracyjnego pracy na wysokości

Alter Energia Sp. z o.o. oferuje przeglądy sprzętu asekuracyjnego firmy PROTEKT z Łodzi. Posiadamy certyfikowane przeszkolenia w tym zakresie, jak również oferujemy atrakcyjne warunki sprzedażowe zakupu danego sprzętu. Odpowiedni dobór jest kluczem do zabezpieczenia pracownika w tych szczególnie niebezpiecznych warunkach pracy

OPTYMALIZACJA ORGANIZACJI

Wraz z Partnerami biznesowymi wprowadzamy autorskie projekty optymalizujące proces produkcji. Skupiamy się głownie na działaniach controllingu, oraz minimalizacji kosztów związanych z całym procesem produkcyjnym. Analizujemy, diagnozujemy, synchronizujemy działania w celu poprawy efektywności oraz zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa

Instrukcje stanowiskowe

Specjalizujemy się w tworzeniu dedykowanych instrukcji stanowiskowych w takich branżach jak:

  • Służba zdrowa i Medycyna estetyczna
  • Ropa, Gaz, Chemia
  • Budownictwo
  • Energetyka i odnawialne źródła energii

Dostosowujemy stanowiska pracy do wymagań formalno-prawnych, oraz szkolimy pracowników na specjalistycznych stanowiskach pracy

Szkolenia okresowe

Autorskie projekty z zakresu obowiązkowych szkoleń pracowniczych. Oferujemy szkolenia wstępne, okresowe dla wszystkich grup pracowniczych oraz pracodawców. Prowadzimy szkolenia w oparciu o najwyższe standardy i wymogi związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Stale monitorujemy otoczenie oraz zmiany prawne i kreujemy dobre praktyki, którymi dzielimy się z Klientami

Instruktarze stanowiskowe pracy na wysokości

Wyspecjalizowana kadra pracownicza, przeprowadza instruktarz stanowiskowy – praca na wysokości. Doświadczenie oraz znajomość specyfiki pracy, jak również praktyka stosowania rozwiązań zabezpieczających przed upadkiem z wysokości sprawiają, że nasi podopieczni czują się pewniejsi w wykonywaniu swoich obowiązków. Bezpieczeństwo dla nas to nie tylko słowo, to filozofia życia, której uczymy

Prowadzenie rejestrów

Odpowiedni i celowy nadzór nad elementami wewnątrz organizacji jest kluczem, do optymalizacji kosztów prowadzenia działalności. Stworzenie odpowiedniego i szytego na miarę systemu obiegu dokumentów, rejestrów, rozdzieleniu odpowiedzialności i przydzieleniu kompetencji sprawia, że organizacja jest w stanie sprostać wymogom gospodarowania

Promowanie kultury BHP

Promowanie poprawnej postawy pracowniczej

Idea bezpieczeństwa i higieny pracy ewoluuje cały czas. Dzięki rozwojowi globalnej gospodarki światowej, postępującemu rozwojowi technicznemu oraz zwiększaniu świadomości pracowniczej wspólnie tworzymy lepsze i bezpieczniejsze jutro

Ocena ryzyka zawodowego

Specjalistyczne oceny ryzyka zawodowego na konkretne stanowiska pracy, przygotowane według najnowszych standardów metodą Risk – Score. Kreowanie standardów postępowania, przygotowanie merytoryczne i praktyczne wykonywanych zawodów

Analiza i Diagnoza 360 stopni

Diagnozujemy i analizujemy m.in. przyczyny absencji pracowników w pracy, kulturę organizacyjną, wprowadzamy ścieżki rozwoju pracowników, raportujemy kadrze zarządzającej elementy do doskonalenia, poprawy, oceniamy dotychczasowy stan

”JEDNYM Z NAJWIĘKSZYCH KAPITAŁÓW W ORGANIZACJI JEST KAPITAŁ LUDZKI. TO DZIĘKI CZŁOWIEKOWI RZECZY NIEMOŻLIWE STAJĄ SIĘ MOŻLIWE, DLATEGO DBAJMY O NAS SAMYCH”

  ZBIGNIEW WASIELEWSKI

Ocena ryzyka branży

Budownictwo

Analizujemy zagrożenia i szkolimy pracowników na stanowiskach robotniczych, kierowniczych w tym brygadzistów, majstrów, kierowników

Stanowiska biurowe

Merytoryczne i praktyczne przygotowanie stanowisk pracy przeznaczonych do pracy biurowej. Instrukcje, polityka czystego biurka

Gazownictwo

Bogate doświadczenie czyni nas ekspertów w dziedzinie, oferujemy kompleksową ofertę z zakresu szerokorozumianego bezpieczeństwa

Medycyna i służba zdrowia

Dedykowane dla pracowników służby zdrowia szkolenia okresowe, oceny ryzyka, prowadzenie i realizacja wytycznych Sanepidu

Fotowoltaika

Szkolenia produktowe, montażowe, instrukcje stanowiskowe, obsługi maszyn i urządzeń, oceny ryzyka zawodowe w branży fotowoltaicznej

Handel i dystrybucja

W ciągłym biegu, ciągle zajęci, ciągłe oczekiwania mamy na to sposób. Dedykowane programy motywacyjne, metod walki ze stresem, kursy asertywności

Cena już od 80 zł netto 

Szkolenia Pracowników oraz współpraca wewnątrz organizacji

Oferujemy dedykowane oraz autorskie projekty szkoleniowe dla pracowników oraz kadry zarządzającej z zakresu podnoszenia kompetencji miękkich, rozwoju osobistego, sprzedażowy, analiz mocnych i słabych stron. Nad całością szkolenia czuwa wykwalifikowana kadra ekspercka i pedagogiczna

Rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie przez konflikt, kreowanie ścieżek rozwojowych dla poszczególnych pracowników, analizy stanu obecnego, stanu pożądanego organizacji, oraz narzędzia wspomagające menedżerów w realizacji swoich celów

„Rozwój przedsiębiorstwa nie jest celem przedsiębiorstwa, lecz stanowi środek realizacji celu jakim jest wzrost.”

Postępowanie wypadkowe i powypadkowe (w tym zgłoszenia do urzędów i organów nadzoru)

Z upoważnienia przedsiębiorcy Alter Energia Sp. z o.o. prowadzi całe postępowanie wypadkowe i powypadkowe. Wypadek w miejscu pracy zawsze jest stresogenny dla poszkodowanego i dla zarządzającego przedsiębiorstwem. Łatwo wtedy popełnić błędy, które niestety mogą narazić na ogromne straty finansowe. Jako niezależna jednostka – Alter Energia Sp. z o.o. powoła zespół powypadkowy, przygotuje raporty, przesłucha świadków zdarzenia w ramach swoich kompetencji, przygotuje całościową dokumentację i doradzi jakie środki zaradcze wdrożyć. Doświadczony i wykwalifikowany personel Alter Energia Sp. z o.o. jest niezależny i poczyni wszelkich starań, aby wyjaśnić,  oraz zminimalizować skutki nieszczęśliwego wypadku.

Obsługujemy firmy w Województwie Wielkopolskim już od 400 zł netto.

Instrukcje stanowiskowe w tym PPOŻ

Tworzymy szyte na miarę instrukcje stanowiskowe, jak również posiadamy bogatą bazę instrukcji stanowiskowych na różnych stanowiskach pracy. Przy współudziale specjalistów ds. ochrony PPOŻ tworzymy instrukcje na wypadek pożaru, przeprowadzamy symulację pożarową na zakładach pracy, zabezpieczamy i nadzorujemy zakłady pod względem zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Oferujemy instrukcje stanowiskowe już 5 zł netto.

Doradztwo i Opinie

Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy, postępowań pracowników w procesie pracy, organizacji i zarządzania kadry kierowniczej (analiza 360 stopni)

Doradztwo – bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń oraz w zakresie obowiązujących przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych

Wdrażanie wytycznych Ustawy o ochronie danych osobowych potocznie RODO w małych i średnich firmach

Wdrażanie odpowiednich procedur procesów technologicznych oraz wykonywanie prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych

Ochrona danych osobowych – RODO

Wdrażamy autorski projekt i  praktyczną stronę ustawy o ochronie danych osobowych tzw. RODO. Tworzymy wspólnie z klientami procedury, polityki, analizy DPIA, klauzule bezpieczeństwa, klauzule poufności, dostępu, klauzule informacyjne, przeprowadzamy analizy, tworzymy i prowadzimy rejestry, ciągle przy tym doskonaląc stosowane rozwiązania. Zaufało nam wiele podmiotów zarówno administracji publicznej, małych przedsiębiorstw, przez co czujemy się zobowiązani, aby należycie dbać o bezpieczeństwo danych szczególnie chronionych. Stale monitorujemy zmieniające się trendy cyberzabezpieczeń, rozwiązania organizacyjne, tworzymy karty kontrolne, śledzimy dobre praktyki branżowe i wdrażamy je w życie. Zaufanie zobowiązuje stąd jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi klientami i cyklicznie uaktualniamy stosowane rozwiązania

Atrakcyjne ceny doradztwa i dedykowanych opracowań już od 300 zł netto

Kontakt

+48 61 814 65 57

ALTER ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Zbigniewa Romaszewskiego 16
62-080 Tarnowo Podgórne

Zbigniew Wasielewski
Pełnomocnik Zarządu ds.OZE
Prezes Zarządu
Alter Energia Sp. z o.o.

Tel:  61 8 146 557  w.23
Tel. kom. + 48 606 370 799
Email: oze@altersa.pl

Formularz kontaktowy

Zgoda

Zgoda

Zgoda