9

Inwertery i Akcesoria Huawei

INWERTERY HUAWEIJedn.Cena Euro netto
HUAWEI SUN2000L-2KTLSzt.625
HUAWEI SUN2000L-3KTLSzt.739
HUAWEI SUN2000L-3.68KTLSzt.880
HUAWEI SUN2000L-4KTLSzt.918
HUAWEI SUN2000L-4.6KTLSzt.967
HUAWEI SUN2000P-375W-MSzt.35.5
HUAWEI SUN2000P-375W-M mounting moduleSzt.36.8
HUAWEI SUN2000-8 KTLSzt.1053
HUAWEI SUN2000-12 KTLSzt.1175
HUAWEI SUN2000-17 KTLSzt.1580
HUAWEI SUN2000-20 KTLSzt.1659
HUAWEI SUN2000-33 KTL-ASzt.2080
HUAWEI SUN2000-36 KTLSzt.2570
HUAWEI SUN2000-60KTL-M0Szt.3495
AKCESORIA HUAWEIJedn.Cena Euro netto
HUAWEI SMART LOGGERSzt.293
HUAWEI SMART LOGGER 2000Szt.1918