Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz UE L 119/1 z 4.5.2016r.) zwanym dalej RODO informujemy, że:

1) Administratorem/ Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest ALTER ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w 62-080 Tarnowo Podgórne,  ul. Zbigniewa Romaszewskiego 16 reprezentowana przez Zarząd Spółki.

2)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z celu i zakresu powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wynikają one bezpośrednio i ograniczają się do zadań lub usług wynikających z przepisów prawnych.

3) Powierzone dane osobowe przetwarzane będą przez Podmiot przetwarzający w formie papierowej oraz w systemach informatycznych.

4) Podmiot przetwarzający oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne, kulturalne i organizacyjne w rozumieniu Rozporządzenia, które zapewniają bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

5) Odbiorcą Pani/Pana danych będzie ALTER ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Zbigniewa Romaszewskiego 16 reprezentowana przez Zarząd Spółki. email: oze@altersa.pl

6) Podmiot przetwarzający oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne, kulturowe i organizacyjne zapewniając adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem powierzonych mu danych osobowych, o którym mowa w art.32 Rozporządzenia. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do regularnej weryfikacji i aktualizacji stosowanych przez niego środków technicznych, kulturowych i organizacyjnych tak, aby zapewnić powierzonym danym osobowym adekwatny stopień ochrony.

7) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

8) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, że pracownicy, osoby świadczące czynności na podstawie umów cywilno-prawnych ( inne osoby pracujące na rzecz Podmiotu przetwarzającego), którzy będą przetwarzać dane osobowe w związku z Umową, będą działać na podstawie wyraźnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny warunkujący stosowne przepisy prawne.

10) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art.28 ust.3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych osobowych przez osoby, które upoważni do przetwarzania danych osobowych, zarówno w trakcie ich zatrudnienia w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

11)Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Polityka cookies

Strony internetowe firmy Alter Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym mogą wysyłać i wykorzystywać tzw. pliki cookies (ciasteczka). Niniejsza Polityka w sprawie plików cookies dotyczy serwisu www.alter-energia.pl

Czym są pliki cookies (ciasteczka) i w jakim celu je używamy?

Pliki cookies, czyli „ciasteczka”, są to pliki tekstowe, zapisywane za pośrednictwem przeglądarki internetowej na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie, etc.). Podczas odwiedzania serwisu https://alter-energia.pl przeglądarka wysyła ten plik i w ten sposób może być każdorazowo rozpoznana. Pliki cookies są niezbędne do umożliwienia użytkownikowi poruszania się po serwisie i korzystania z jego zasobów. Ponadto pliki cookies, poprzez gromadzenie informacji dotyczących sposobu wykorzystywania serwisu przez użytkowników, zapewniają prawidłowe funkcjonowanie serwisu oraz zwiększają jego wydajność, pozwalając Państwu szybciej znaleźć potrzebne informacje.

Jakie rodzaje plików cookie używamy?

Cookies sesyjne

Cookies sesyjne to tymczasowy plik, który jest przechowywany od momentu wejścia do serwisu, tylko do momentu zamknięcia sesji przeglądarki lub do momentu zamknięcia samej przeglądarki.

Cookies zewnętrzne

Są to pliki pochodzące z zewnętrznych serwisów internetowych, z którymi nasz serwis internetowy współpracuje. Na naszej witrynie wykorzystywane są pliki Google Analytics, służące do zbierania danych statystycznych na temat serwisu oraz Google Adwords powalające nam realizować kampanie marketingowe. Ciasteczka te zapisują się od początku wizyty na naszej platformie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat Google Analytics Cookie. Możliwe jest zrezygnowanie z zamieszczenia plików cookies pochodzących od Google Analytics na Państwa urządzeniu pod tym adresem.

W ramach prowadzonych działań marketingowych wykorzystujemy narzędzia Google AdWords w powiązaniu z narzędziami do remarketingu.

Zbigniew Wasielewski

Pełnomocnik Zarządu ds. Ochrony Danych Osobowych ALTER S.A.

Prezes Zarządu Alter Energia Sp. z o.o.

www.alter-energia.pl