Pomiar i zdrowie

Trwałość i dokładność oferowanych urządzeń, są głównymi zaletami w walce o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Stały rozwój technologii w dziedzinie troski o długość i komfort życia, sprawia, że oferowane produkty są liderami w swoich dziedzinach

Detektory i czujniki gazu

W zdrowym ciele zdrowy duch, jak głosi starodawna prawda. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów oferujemy najwyższej jakości urządzenia oczyszczające oraz pomiarowe, znanych i cenionych producentów. Jakość ich urządzeń została doceniona przez grono fachowców, a ich produkty dostępne są na terenie Europy. Polskie Marki ze 100% polskim kapitałem z dumą pokazują swoje rozwiązania techniczne

Produkty

DETEKTOR GD-8 

Detektor gazu ziemnego i LPG

Dwugazowy detektor typ GD-8 jest prostym w obsłudze urządzeniem do jednoczesnego wykrywania dwóch mediów: gazu ziemnego i LPG lub innych gazów wybuchowych (na indywidualne zapytanie Klienta). Wyposażony jest w półprzewodnikowy czujnik dużej czułości o zakresie do 10 000 ppm, co pozwala na wykrywanie nawet najmniejszego stężenia gazu. Urządzenie posiada czytelny wyświetlacz OLED, na którym wyświetlana jest wartość aktualnego stężenia mierzonego medium. Poprzez możliwość przełączania skali pomiarowej, urządzenie pozwala na dokonywanie pomiaru w dwóch jednostkach: ppm i %DGW. Poziom stężenia wyświetlany jest dodatkowo za pomocą wskaźnika barycznego, co jest dodatkową zaletą tego urządzenia.

Na wyświetlaczu umieszczony jest również piktogram poziomu naładowania baterii oraz sygnalizowane są sytuacje awaryjne urządzenia: rozładowany akumulator, uszkodzenie czujnika. Urządzenie zasilane jest przy pomocy ładowalnej baterii litowo jonowej o pojemności 2250 mAh, nie posiadającej efektu pamięciowego. Bateria zapewnia funkcjonowanie urządzenia na około 10 godzin ciągłej pracy. Do detektora dołączono ładowarkę, umożliwiającą jego poprawne ładowanie. Stan ładowania urządzenia sygnalizowany jest za pomocą świecącej diody umieszczonej na klawiaturze detektora. Urządzenie posiada wbudowany sygnalizator dźwiękowy. Każde przekroczenie progowe sygnalizowane jest optyczno-akustycznie poprzez zmienną częstotliwość pracy wewnętrznego sygnalizatora akustycznego (im wyższe stężenie, tym wyższa częstotliwość sygnalizacji) oraz wyświetlany komunikat. Szczególną zaletą detektora jest funkcja autozerowania (pominięcia stężenia tła), która umożliwia precyzyjną lokalizację źródła wycieku gazu w pomieszczeniach, w których utrzymuje się pewne jego stałe stężenie.

detektor gazu ziemnego
Zastosowanie

Detektor przeznaczony jest do lokalizacji punktów wycieku mierzonego gazu wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość pojawienia się jego niebezpiecznego stężenia. Przede wszystkim znajduje zastosowanie w przydomowych instalacjach gazowych, instalacjach zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, jak i przemysłowych instalacjach gazowych, przy przeglądach kotłowni, zaworów, liczników gazu itp.

Wersje detektora

Detektor dostępny jest w trzech wersjach, w zależności od jego przeznaczenia:

 • wersja podstawowa (czujnik umieszczony w obudowie) – do zastosowania w miejscach łatwodostępnych,
 • wersja z giętką sondą (czujnik umieszczony na giętkiej sondzie) – do zastosowania w miejscach trudnodostępnych,
 • wersja z sondą ręczną (czujnik umieszczony w sondzie ręcznej) – ułatwiająca odczyt wskazań na wyświetlaczu.

Dzięki temu, Użytkownik ma możliwość wybrania najdogodniejszego dla siebie sposobu pomiaru.

Cena

Wersja podstawowa: 590 zł netto

Wersja z rączką: 640 zł netto

Wersja z sondą ręczną: 690 zł netto

Do ceny należy doliczyć koszty pakowania i wysyłki

Domowy alarm gazowy

DAG CH4/LPG – czujnik gazu ziemnego, gazu płynnego

Urządzenie wykrywa w swoim najbliższym otoczeniu przekroczenie niebezpiecznego stężenia gazów wybuchowych i uruchamia wewnętrzną sygnalizację akustyczno-optyczną. Domowy alarm gazowy DAG, przeznaczony jest do wykrywania gazów palnych w pomieszczeniach domowych, zgodnie z PN-EN 50194-1 (typ B). Przyrząd może być stosowany do zabezpieczania pomieszczeń budynków opalanych paliwem gazowym (gaz ziemny lub LPG), kotłowni wbudowanych budynków mieszkalnych, odcinków instalacji gazowych budynków mieszkalnych, w których występują odbiorniki gazu, podziemi budynków szczególnie narażonych na możliwość migracji gazu, a także innych pomieszczeń domowych, w których występuje możliwość (poprzez niekontrolowany wyciek gazu) powstania zagrożenia wybuchem gazu.

Przyrząd monitoruje poprawną pracę czujnika gazu i w razie jego uszkodzenia lub nieprawidłowego funkcjonowania generuje sygnał awarii. Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy ciągłej w instalacji stacjonarnej i zasilane jest z sieci elektrycznej 230VAC/50Hz za pomocą przewodu sieciowego z wtyczką.

Urządzenie posiada trzy diody sygnalizacyjne, służące do informowania użytkownika o pracy przyrządu (dioda PRACA koloru zielonego), przekroczeniu niebezpiecznego stężenia gazu (dioda ALARM koloru czerwonego) oraz zaistniałych sytuacjach awaryjnych (dioda AWARIA koloru żółtego). Wewnątrz urządzenia znajduje się sygnalizator akustyczny, służący do dźwiękowej sygnalizacji stanów alarmowych i awaryjnych.

Odpowiednia lokalizacja urządzenia, ma zasadniczy wpływ na odpowiednio szybkie reagowanie na powstałe zagrożenie gromadzenia się gazu oraz prawidłową jego pracę.

Jeśli chodzi o gaz ziemny (gaz miejski) oraz gaz płynny (LPG), to najbardziej prawdopodobnym miejscem ulotu w pomieszczeniach domowych są urządzenia gazowe i połączenia pomiędzy urządzeniami, a stałą instalacją budynku lub stacjonarnym systemem rozprowadzania oraz zbiornikami przechowującymi gaz płynny. Urządzenia gazowe stanowią częstsze źródło ulotów, ponieważ mogą być przemieszczane i podczas tej operacji uszkadzane. Innym przypadkiem uwolnienia gazu, szczególnie wówczas, gdy są stosowane kuchenki lub bojlery bez kontroli zaniku płomienia, jest zgaśnięcie płomienia albo brak zapłonu, zalanie cieczą, działanie przeciągów i, w przypadku przenośnych butli gazowych, proces rozłączania przed podłączeniem nowej butli.

domowy alarm gazowy
Zastosowanie

Przyrząd przeznaczony jest do wykrywania gazów palnych w pomieszczeniach domowych, może być stosowany do zabezpieczania pomieszczeń budynków opalanych paliwem gazowym (gaz ziemny lub LPG), kotłowni wbudowanych budynków mieszkalnych, odcinków instalacji gazowych budynków mieszkalnych, w których występują odbiorniki gazu, podziemi budynków szczególnie narażonych na możliwość migracji gazu.

Cena

113 zł netto

Do ceny należy doliczyć koszty pakowania i wysyłki

Domowy czujnik czadu CO (Tlenek Węgla)

Cichy zabójca czai się wszędzie

Domowy czujnik czadu DAG-CO, przeznaczony jest do wykrywania tlenku węgla (czadu) w pomieszczeniach domowych, zgodnie  z normą PN-EN 50291-1. Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy ciągłej i zasilane jest z 3 baterii 1.5V typu AA. Układ detektora monitoruje w swoim najbliższym otoczeniu zawartość tlenku węgla (czadu) i w przypadku przekroczenia niebezpiecznego stężenia, uruchamia wewnętrzną sygnalizację akustyczno-optyczną (urządzenie typu B, zgodnie z PN-EN 50291-1).

Dodatkowo domowy czujnik czadu, bezpośrednio po włączeniu oraz cyklicznie raz na dobę, kontroluje sprawność czujnika gazu i w razie jego uszkodzenia lub nieprawidłowego funkcjonowania generuje sygnał awarii. Urządzenie monitoruje także stan baterii zasilających i w przypadku niskiego napięcia informuje o tym użytkownika.

Gdy powyższe urządzenia mają zapewniony ciągły dopływ świeżego powietrza oraz dobre odprowadzanie spalin, to ilość tlenku węgla produkowana w trakcie ich pracy jest na tyle mała, że nie zagraża zdrowiu i życiu domowników. Problem powstaje w sytuacji, gdy urządzenie jest popsute lub rozregulowane, lub gdy dopływ świeżego powietrza do budynku zostaje znacznie lub całkowicie ograniczony (np. zablokowany lub nieszczelny przewód kominowy, pozatykane kratki wentylacyjne). W wyniku niepełnego spalania w pomieszczeniach zaczyna się gromadzić czad (tlenek węgla). Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, może powstać również tzw. „zjawisko ciągu wstecznego”. Spaliny zamiast wydobywać się przewodem kominowym na zewnątrz budynku, są z powrotem zasysane. Źródłem czadu, mogą być również samochody pozostające z włączonym silnikiem w garażu lub grille użytkowane w zamkniętych pomieszczeniach.

domowy alarm gazowy
Zastosowanie

Przyrząd stosowany jest do zabezpieczenia pomieszczeń budynków mieszkalnych (kuchnie, kotłownie przydomowe, garaże), w których potencjalnym źródłem emisji tlenku węgla mogą być:

 • wszelkiego rodzaju kotły na paliwo stałe (drewno, węgiel, koks, torf, itp.), ciekłe i gazowe (olej opałowy, mazut, gaz ziemny, itp.),
 • gazowe podgrzewacze wody,
 • kominki,
 • przenośne piecyki gazowe,
 • piece kaflowe,
 • kuchenki gazowe
Cena

113 zł netto

Do ceny należy doliczyć koszty pakowania i wysyłki

Detektor gazu ziemnego 

Przenośny detektor gazu ziemnego GD-8 -EX i LPG przeznaczony do strefy EX

Dwugazowy detektor nieszczelności GD-8EX służy do wykrywania gazu ziemnego i LPG lub innych gazów wybuchowych (na indywidualne zapytanie Klientów). Pozwala on na wykrywanie nawet śladowych ilości ulotów gazu. Idealnie sprawdza się w sytuacjach, gdzie konieczna jest lokalizacja punktów wycieku gazu oraz istnieje ryzyko pojawienia się niebezpiecznego jego stężenia. Wskaźnik baryczny oraz czytelny wyświetlacz wskazuje wartość aktualnego stężenia mierzonego gazu. Przekroczenie określonego poziomu stężenia sygnalizowane jest akustycznie oraz optycznie. Opcją detektora jest możliwość archiwizacji wskazań, które odczytywane są z urządzenia przy pomocy bezprzewodowego łącza podczerwieni.
Budowa urządzenia zapewnia możliwość jego zastosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem klasyfikowanych jako strefy 1 i 2 niebezpieczeństwa wybuchu gazów, par lub mgieł grup wybuchowości IIA, IIB i IIC oraz klas temperaturowych T1, T2, T3, oraz T4.
Detektor GD-8 EX został nagrodzony Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas targów INSTALACJE 2018.

detektor gazu ziemnego
Cena

GD-8 -EX CH4 lub LPG; (p-b) – do strefy zagrożenia wybuchem EX 1 160,00 zł netto

Do ceny należy doliczyć koszty pakowania i wysyłki

Nawilżacz Oczyszczacz Powietrza TRIADA

Smog na zewnątrz nie wpuść go do domu!

Przebadany klinicznie, Opatentowany mechanizm rozbicia wody w Aerozol Średniokroplisty.
Jeśli nieobce są Tobie górskie wodospady, lub pamiętasz jak przyjemna jest lekka morska bryza, Wiesz już jak odczuwa się działanie Aerozolu Średniokroplistego.

My wprowadzamy ten mikroklimat wprost do Twojego Domu.

Za wynalazkiem stoją lata doświadczeń, odkryć i pomysłowych rozwiązań. Urządzenie Triada generuje Aerozol Średniokroplisty – jedyne w swoim rodzaju źródło komfortu dla naszego układu oddechowego oraz cery. Jednocześnie oczyszcza powietrze nie tylko ze smogu – cząstek PM2,5 i PM10 ale i z grzybów i bakterii. Poprawia komfort snu dzieci.

Najwłaściwszym aerozolem do nawilżenia górnych dróg oddechowych jest Aerozol Średniokroplisty, otrzymywany dzięki mechanicznemu rozbiciu wody.

W urządzeniach stosujemy własne rozwiązanie mechanicznego rozbicia wody objęte patentem RP nr 175936/1999 oraz 220225/2015. Urządzenie TRIADA jest również chronione Wzorem Wspólnotowym Nr 001355218-0001.

KLINIKA PNEUMONOLOGII DZIECIĘCEJ INSTYTUTU PEDIATRII AKADEMII MEDYCZNEJ W POZNANIU

POMIESZCZENIA DZIECIĘCE
 • Dla ochrony niemowląt i dzieci narażonych na schorzenia układu oddechowego spowodowane suchym powietrzem, smogiem, pyłami i kurzem
 • Chroni przed wysychaniem śluzówek górnych dróg oddechowych
 • Nasz nawilżacz powietrza przeszedł pomyślnie testy kliniczne w Klinice Pneumonologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Poznaniu
 • Opatentowane urządzenie emituje aerozol śrerdniokroplisty, który dobrze deponuje w drogach oddechowych
DOM I BIURO
 • Gdzie urządzenia elektroniczne takie jak komputery czy telewizory jonizują powietrze ładunkami dodatnimi zwiększając poczucie dyskomfortu i zmęczenia
 • Nawilżacz powietrza TRIADA jonizuje powietrze ujemnie poprzez mechaniczne rozbijanie cząsteczek wody, podobnie jak dzieje się to nad morzem lub przy wodospadzie
MIESZKANIA
 • W mieszkaniach wilgotność spada nawet do 5-15%
 • Wysoka wydajność w krótkim czasie uzupełni niedobór aerozolu średniokroplistego

WSPARCIE OSÓB STARSZYCH
 • Doskonale wspiera komfort oddechowy w pokojach osób starszych, chorych na astmę
 • W upalne dni można obniżać temperaturę pomieszczenia, poprzez dodanie do pojemnika kostek lodu
Cena
 1. Nawilżacz Oczyszczacz Powietrza TRIADA 268,29 zł nettoDo ceny należy doliczyć koszty pakowania i wysyłki

  2. FILTRY 2 SZTUKI 10,00 zł netto 

  Do ceny należy doliczyć koszty pakowania i wysyłki

 

Nawilżacz Oczyszczacz Powietrza TRIADA

Kontakt

+48 61 814 65 57

ALTER ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Zbigniewa Romaszewskiego 16
62-080 Tarnowo Podgórne

Zbigniew Wasielewski
Pełnomocnik Zarządu ds.OZE
Prezes Zarządu
Alter Energia Sp. z o.o.

Tel:  61 8 146 557  w.23
Tel. kom. + 48 606 370 799
Email: oze@altersa.pl

Formularz kontaktowy

Zgoda

Zgoda

Zgoda