Projekt instalacji fotowoltaicznej Poznań

Instalacje fotowoltaiczne nieustanie zyskują na popularności, stając się częstą alternatywą w opozycji do tradycyjnego sposobu pozyskiwania energii. Będąc na etapie planowania inwestycji w postaci instalacji fotowoltaicznej do swojego domu lub budynku firmowego, warto skorzystać z pomocy doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii. Fachowcy zajmujący się projektowaniem i rozkładaniem elementów instalacji fotowoltaicznych, doradzą najbardziej optymalne rozwiązania do Państwa indywidualnych potrzeb, równocześnie biorąc pod uwagę założenia budżetowe.

Czy rozłożenie elementów instalacji fotowoltaicznej musi mieć projekt?

Jak wygląda kwestia projektowania rozłożenia elementów instalacji fotowoltaicznej pod względem prawnym? Nowe przepisy Prawa budowlanego, które zaczęły obowiązywać w dniu 19 września 2020 roku, zakładają, iż wszystkie instalacje fotowoltaiczne, których moc całkowita przekracza 50 kW, wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, bez względu na miejsce, w jakim mają zostać zainstalowane panele słoneczne (na dachu skośnym, płaskim czy przy gruncie). (procedowane jest obecnie uelastycznienie procedur). Organem, który przyjmuje wnioski o pozwolenie na instalację fotowoltaiki, jest starosta lub wojewoda. W przypadku mikro instalacji fotowoltaicznych nie ma potrzeby, aby ubiegać się o pozwolenie na montaż modułów.

Nowelizacja ustawy reguluje również aspekt tworzenia projektów instalacji fotowoltaicznych. Wszystkie instalacje, których moc jest wyższa od wartości 6,5 kW, powinny zostać dokładnie opisane i rozplanowane. Projekty rozłożenia elementów instalacji fotowoltaicznych muszą być ówcześnie uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, z kolei przed planowanym uruchomieniem instalacji należy powiadomić Państwową Straż Pożarną. Nawet jeśli Państwa zapotrzebowanie mieści się w przedziale poniżej 6,5 kW, warto zlecić profesjonalistom wykonanie schematu budowy instalacji fotowoltaicznej w Poznaniu. Projekt rozłożenia elementów instalacji fotowoltaicznej to duże ułatwienie dla fachowców podczas montażu urządzeń, co przekłada się na niewielki czas wykonywanych świadczeń, a także w trakcie oszacowywania kosztorysu usługi. Co więcej bazowanie na projekcie rozłożenia elementów instalacji fotowoltaicznej to gwarancja najwyższej jakości montażu oraz bezpieczeństwa zainstalowanych modułów.

Co zawiera projekt rozłożenia elementów instalacji fotowoltaicznej?

Projekt rozłożenia elementów instalacji fotowoltaicznej przygotowuje się zarówno w wersji graficznej jak i tekstowej, aby w możliwie najbardziej dokładny sposób wyróżnić wszystkie elementy. W każdym projekcie rozłożenia elementów instalacji fotowoltaicznej, jaki wykonujemy na zlecenie kontrahentów indywidualnych i biznesowych, uwzględniamy między innymi moc instalacji, lokalizację modułów, kąt nachylenia połaci dachowej lub parametry montażu przy gruncie. Oprócz tego w projekcie rozłożenia elementów instalacji fotowoltaicznej muszą znaleźć się informacje na temat ilości i rodzaju paneli słonecznych, a także schematu połączeń modułów z falownikiem. Analiza zacienienia dachu jest równie istotnym aspektem w projekcie rozłożenia elementów instalacji fotowoltaicznej, bowiem pozwala na oszacowanie wydajności wszystkich modułów.

Kto może projektować rozłożenie elementów instalacji fotowoltaicznej?

Dopasowanie odpowiedniej powierzchni i mocy instalacji fotowoltaicznej, uwzględniając potrzeby mieszkańców lub użytkowników danej nieruchomości, wymagają określonego przygotowania merytorycznego oraz zdobycia kwalifikacji. Fachowcy, którzy zajmują się projektowaniem rozłożenia elementów instalacji fotowoltaicznej w Poznaniu i nie tylko, powinni posiadać uprawnienia budowlane do projektowania z zakresu sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nadawane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Aby uzyskać kwalifikacje, umożliwiające projektowanie rozłożenia elementów instalacji fotowoltaicznej, należy zdobyć odpowiednie wykształcenie oraz odbyć praktykę zawodową w odgórnie ustalonej formie oraz ilości godzin. Innym sposobem otrzymania kwalifikacji, pozwalających na tworzenie projektów rozłożenia elementów instalacji fotowoltaicznej dla mieszkańców województwa wielkopolskiego, jest zdobycie certyfikatu, wystawianego przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, upoważniającego m.in. do projektowania i montowania elementów instalacji fotowoltaicznych. Reasumując, sporządzeniem schematu budowy instalacji fotowoltaicznych powinni zajmować się tylko wykwalifikowani fachowcy.

Ile kosztuje projekt rozłożenia elementów instalacji fotowoltaicznej?

Wiele osób, które rozważa wdrożenie rozwiązań OZE w gospodarstwach domowych lub przedsiębiorstwach, zastanawia się nad kwestią kosztów, jakie będzie należało ponieść z tego tytułu i oczywiście opłacalnością korzystania z instalacji fotowoltaicznych. Jednym z pytań, które pojawiają się wśród inwestorów brzmi – ile kosztuje projekt rozłożenia elementów instalacji fotowoltaicznej? Aspekt ten jest bardzo indywidualny, zależny od wielu czynników, podobnie jak w przypadku montażu instalacji PV. Kosztorys tworzony jest osobiście podczas konsultacji ze specjalistą. Podczas rozmowy ustala się zapotrzebowanie energetyczne i określa wydajność instalacji fotowoltaicznej oraz ocenia się możliwości montażowe w określonym miejscu. Powyższe kwestie, jak i wątki zacienienia danego dachu/gruntu, warunki techniczne budynku oraz rodzaj wybranych urządzeń wpływają na finalną cenę projektu rozłożenia elementów instalacji fotowoltaicznej w Poznaniu.

Od projektu do podłączenia elementów instalacji fotowoltaicznej do sieci

Nasza firma działa kompleksowo, dlatego oferujemy pełen pakiet doboru, projektowania, montażu i serwisowania instalacji fotowoltaicznych. Współpracę rozpoczynamy od przeprowadzania wywiadu na temat Państwa indywidualnych preferencji i założeń, a także od wstępnych oględzin budynku, na którym ma zostać zainstalowana dokładnie zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna w Poznaniu lub okolicznych miejscowościach w Wielkopolsce. Podczas rozmowy oszacowujemy oczywiście jedną z najbardziej kluczowych kwestii projektu instalacji PV – zapotrzebowanie na energię elektryczną danego gospodarstwa domowego lub firmy. Obliczenia tworzymy w oparciu o należności finansowe, jakie dostarczył Państwu zewnętrzny dostawca prądu w ostatnich kilku miesiącach, a także korzystając z własnych zasobów i przygotowania merytorycznego. Schemat rozłożenia elementów instalacji fotowoltaicznej musi uwzględniać również rodzaj, model i ilość modułów, jakie zostaną umieszczone na dachu lub przy gruncie, czym jak najbardziej się zajmiemy. Kiedy szczegółowy projekt rozłożenia elementów instalacji fotowoltaicznej zostanie przygotowany, a wszelkie formalności uregulowane, będziemy mogli przejść do podłączenia instalacji do sieci.

Projektowanie rozłożenia elementów instalacji PV Wielkopolskie

Zapraszamy do kontaktu klientów indywidualnych oraz biznesowych, poszukujących profesjonalnego, doświadczonego i wykwalifikowano zespołu fachowców z dziedziny instalacji fotowoltaicznych na terenie województwa wielkopolskiego. Decydując się na współpracę z naszą firmą, zyskają Państwo gwarancję dokładności i osobistego podejścia do każdego zlecenia. W skład kompleksowej oferty wchodzi analiza techniczno-organizacyjna obiektu, projekt rozłożenia elementów instalacji fotowoltaicznej w Poznaniu oraz okolicach, montaż i uruchomienie modułów, a także późniejsza obsługa i konserwacja urządzeń. Nasi specjaliści nieustannie pozostają do Państwa dyspozycji i służą pomocą.

Kontakt

+48 61 814 65 57

ALTER ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Zbigniewa Romaszewskiego 16
62-080 Tarnowo Podgórne

Zbigniew Wasielewski
Pełnomocnik Zarządu ds.OZE
Prezes Zarządu Alter – Energia Sp. z o.o.

Tel:  61 8 146 557  w.14 lub 15
Tel. kom. + 48 606 370 799
Email: oze@altersa.pl

Formularz kontaktowy