Projekty

Głównym zadaniem jakie stoi przed Spółką to badania w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii. Stworzone rozwiązania organizacyjne, techniczne i kulturowe służą poprawie efektywności energetycznej oraz propagowaniu wiedzy w społeczeństwie na temat Alternatywnych Źródeł Energii i praktycznym zastosowaniu ich w gospodarce

Instalacja fotowoltaiczna z monitoringiem 8,37 kWp. w formule ESCO (Energy Service Company)

Autorski projekt badawczy przy współudziale partnera firmy ALTER S.A. z Tarnowa Podgórnego polegający na wdrożeniu kompleksowych rozwiązań optymalizacyjnych związanych z energią elektryczną na zakładzie pracy

Głównym celem jest sprawdzenie na podstawie obecnych warunków rynkowych, zasadności inwestycji w odnawialne źródła energii oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez efektywne zarządzanie kosztami

 

9

Monitoring zużycia energii

Dla potrzeb projektu badawczego zastosowano stały monitoring zużycia energii elektrycznej na zakładzie, rozdzielono podział energii elektrycznej na samokonsumpcję, pobór i oddanie do sieci

9

Dedykowana instalacja

Wybudowano i oddano do użytku w styczniu 2019 roku pilotażową instalację fotowoltaiczną dedykowaną na dach płaski o mocy 8,37 kWp

9

ESCO

Zapoczątkowano dedykowane rozwiązania w autorskiej formule ESCO, celem synchronizacji produkcji, optymalizacji kosztów zużycia energii elektrycznej oraz wprowadzono szereg działań analitycznych

9

Dotacja

Do realizacji projektu udało się otrzymać dotację z Gminy Tarnowo Podgórne w kwocie 6 tys.brutto na budowę instalacji fotowoltaicznej

Analiza

Autorski projekt badawczy przy współudziale partnera firmy ALTER S.A. z Tarnowa Podgórnego polegający na wdrożeniu kompleksowych rozwiązań optymalizacyjnych związanych z energią elektryczną na zakładzie pracy.

Głównym celem jest sprawdzenie na podstawie obecnych warunków rynkowych, zasadności inwestycji w odnawialne źródła energii oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez efektywne zarządzanie kosztami.

 

Monitoring W czasie rzeczywistym

Kadra badawcza

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na specjalnościach Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz Ekonomia globalna i menedżerska

Ukończone studia podyplomowe: Green controling & finanse, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, organizacja i zarządzanie, na wydziałach Ekonomii oraz Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Dotychczasowe doświadczenia zawodowe: koordynator projektu AIEM, Pełnomocnik zarządu ds. Ochrony Danych Osobowych,  Specjalista ds. BHP, Członek Rady Nadzorczej, Z-ca Kierownika WTP, Specjalista ds. Logistyki.

Zainteresowania: alternatywne źródła energii, zarządzanie przedsiębiorstwem, efektywność inwestycyjna, bezpieczeństwo przemysłowe, sterowanie i pomiar

 Zbigniew Wojciech Wasielewski

Zbigniew Wojciech Wasielewski

Prezes Zarządu Alter Energia Sp. z o.o.


Tel. +48 61 8 146 557
Email: oze@altersa.pl
ul. Zbigniewa Romaszewskiego 16,
62-080 Tarnowo Podgórne