9

Akcesoria Solar Edge

AKCESORIA SOLAREDGEJedn.Cena Euro Netto
SolarEdge Branch cable SE-CBY-2MMSzt.12.4
SolarEdge SE1000-KEYSzt.67.5
SolarEdge Firefighter Safety GatewaySzt.284
SolarEdge WiFi Module KitSzt.44
SolarEdge Control and Comm. GatewaySzt.181
SolarEdge SMI-35-3C-01Szt.426
SolarEdge Irradiance sensor 0-1.4VSzt.227
SolarEdge Ambient temperature sensorSzt.167
SolarEdge Module temperature sensorSzt.184
SolarEdge Wind velocity sensor 4-20mASzt.473
SolarEdge Temperature sensor PSU 24V/1ASzt.17.8
SolarEdge Split-Core Curr. Transf. 50ASzt.29.2
SolarEdge Electricity Meter V2Szt.151
SolarEdge Split-Core Curr. Transf. 70ASzt.41
SolarEdge Split-Core Curr. Transf. 100ASzt.29.2
SolarEdge Split-Core Curr. Transf. 250ASzt.29.2
SolarEdge Split-Core Curr. Transf. 1000ASzt.53.8
SolarEdge S0 Meter adapter cableSzt.17
SolarEdge RS485-SetSzt.45.3
SolarEdge AC Switch with MeterSzt.73
SolarEdge Dry Contact SwitchSzt.82
SolarEdge Plug-In Socket with MeterSzt.77.5
SolarEdge Device Control ZigBee ModuleSzt.56.8
SolarEdge Cellular GSM Kit 1phSzt.284
SolarEdge Cellular GSM Kit 3phSzt.280
SolarEdge RS485-overvoltage protection set (5Szt.62
SolarEdge 12 year prepaid data volumeSzt.210
SolarEdge 12 year data volumeSzt.320
SolarEdge Home Gateway+Slave KitSzt.147
Solar Edge Zigbee RepeaterSzt.110
SolarEdge Heater ControllerSzt.361
SolarEdge StorEdge1 GatewaySzt.551
SolarEdge StorEdge2 GatewaySzt.721
SolarEdge StorEdge4 GatewaySzt.721
SolarEdge StorEdge Interface Upgradekit1Szt.213
SolarEdge Interface Upgrade Kit for 3-phaseSzt.122