o nas

Marka ALTER S.A. działa na rynku produkcyjnym i instalacyjnym już ponad 30 lat. Poprzez produkcję systemów zabezpieczających przed wybuchem i zatruciem, doskonale zna realia branży instalacyjnej w Polsce. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz perspektywie rozwoju o nowy segment gospodarki, jakim są Odnawialne Źródła Energii, stworzona została w 2017 roku spółka ALTER ENERGIA Sp. z o.o.

Główny obszar działalności to jednostka badawczo-naukowa, która aktywnie działa w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii, oraz szeroko rozumianego Bezpieczeństwa Przemysłowego na płaszczyźnie technicznej, organizacyjnej oraz społecznej. Celem jest zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług, oraz produktów oferowanych swoich Klientom, popartych rzetelnymi badaniami, projektami koncepcyjnymi oraz prototypami. Zadaniem jakie stoi przed spółką to kreacja „dobrych praktyk” branżowych, sprawdzonych i zbadanych rozwiązań w dziedzinie przemysłu i nauki.

Pozycja strategiczna według kryteriów

L.p.KryteriaAlter Energia Sp. z o.o.Średnia instalatorów
1.misja i wizja42
2.kultura organizacyjna43
3.planowanie i zbieranie informacji53
4.zasoby techniczne53
5.marketing32
6.orientacja na ochronę środowiska42
7.wyniki finansowe42
8.znajomość rynku42
9.innowacje31
10.zasoby ludzkie43
11.organizacja i systemy43
12.podejście do klienta43

Pozycja strategiczna według czynników

L.p.CzynnikiAlter Energia Sp. z o.o.Średnia instalatorów
1reputacja42
2sieć dystrybucji31
3zasoby ludzkie42
4procedury formalne52
5konkurencyjność cenowa42
6kompleksowość oferty42
7łatwość komunikacji32
8dostęp do kapitału42
9reklama31
10innowacyjność42
11udział w Rynku krajowym21
12znajomość Rynku33

Analizując pozycję strategiczną przedsiębiorstwa w rozwoju nowej gałęzi działalności, wniosek jaki się nasuwa – to przede wszystkim wysoka ogólna pozycja na Rynku Instalacyjnym. Atutem Alter Energia Sp. z o.o. są zasoby ludzkie oraz podejście do systemu zarządzania. Jako spółka akcyjna z ugruntowaną i stabilną sytuacją finansową posiada łatwiejszy dostęp do kapitału oraz już rozwiniętą sieć dystrybucji i podwykonawców.

Większy nacisk spółka kładzie na reklamę, atrakcyjność oferty oraz kompleksowość. Dzięki długoletnim powiązaniom z Interesariuszami wypracowany model biznesowy odpowiadający najbardziej wymagającym Klientom.

Alter Energia Sp. z o.o. korzysta tylko z najwyższej klasy podzespołów i elementów OZE, znanych i cenionych marek. Na Rynku pojawiają się kosztowo atrakcyjne elementy OZE, jednak ich jakość budzi wiele wątpliwości, o czym już niedługo przekonają się ich nabywcy. Nadal nurtujący jest fakt iż podmioty publiczne otrzymały wysokie wsparcie kapitałowe na budowę instalacji fotowoltaicznych, z których korzystają. Głównym wskaźnikiem wybory oferty pozostaje cena, stąd zainstalowane moduły fotowoltaiczne są pokroju ceny za jaką zastały wybudowane. Jako przykład nadmienię jedynie fakt iż na produkty z Azji istniała regulacja prawna która zakazuje sprzedawanie wyrobów po zaniżonych cenach. Istniała minimalna cena za jaką mogą być moduły dostarczane do Europy. Na dzień dzisiejszy (grudzień 2018r. regulacja już nie obowiązuje, co powoduje że produkty z Azji płyną do Europy kontenerami. Na Rynku zauważony jest efekt „czyszczenia magazynów”, gdyż nadprodukcja jaka miała miejsce np. Chinach, spowodowała, zalew Europejskiego Rynku.

Na polskich obiektach użyteczności publicznej zainstalowane są moduły, które nie spełniają standardów technologicznych i deklarowanej wydajności. Oczywistą sprawą jest fakt, że ich jakość nie spełni nawet wymogów gwarancyjnych. Firmy, które montowały te moduły zapewne już przestaną istnieć do tego czasu i realizacja gwarancji będzie niemożliwa. Alter Energia Sp. z o.o. sprzeciwia się takim rozwiązaniom i planuje ekspansję rynku w sposób zrównoważony i długoterminowy, co jest jej atutem.

Przygotowanie merytoryczne i praktyczne przedsiębiorstwa poświadczone jest szkoleniami akredytowanymi, umowami partnerskimi z podmiotami z Europy oraz Polski jak również licznymi szkoleniami z zakresu montażu i obsługi instalacji opartych o moduły fotowoltaiczne. Spółka realizuje większe jak i mniejsze projekty badawcze, a ich wyniki są ukierunkowane na podnoszenie jakości świadczonych usług, oraz usprawniania systemów, rozwiązań, jak również budowy prototypów i dedykowanych projektów.

Nasze zalety

Ochrona środowiska

Od początku swojej działalności dba o bezpieczeństwo ludzi, dba
o środowisko tworząc produkty monitorująco- rejestrujące substancje gazowe oraz tlen. Alter Energia Sp. z o.o. powstała w oparciu o idee szerzenia i rozpowszechniania zrównoważonego rozwoju, nakierunkowanego na społeczeństwo, ekologię i ekonomię

Optymalizacja kosztów

Głównym atutem, który przemawia za Alter Energia Sp. z o.o. jest dbałość o ochronę środowiska naturalnego oraz optymalizacja kosztów związanych z energią elektryczną

Marka Alter S.A oraz Alter Energia Sp. z o.o. są Polskimi markami ze 100% polskim kapitałem, działająca na rynku polskim i zagranicznym ze znaczącymi sukcesami.

Analizując pozycję strategiczną przedsiębiorstwa w rozwoju nowej gałęzi działalności, wniosek jaki się nasuwa – to przede wszystkim wysoka ogólna pozycja na Rynku Instalacyjnym. Atutem ALTER S.A. oraz Alter Energia Sp. z o.o.są zasoby ludzkie oraz podejście do systemu zarzadzania. Jako spółka akcyjna oraz jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z ugruntowaną i stabilną sytuacją finansową, posiadają łatwiejszy dostęp do kapitału oraz już rozwiniętą sieć dystrybucji
i podwykonawców.

Większy nacisk spółki kładą na reklamę, atrakcyjność oferty oraz kompleksowość. Dzięki długoletnim powiązaniom z Interesariuszami wypracowany model biznesowy odpowiada najbardziej wymagającym Klientom.

Kontakt

+48 61 814 65 57

ALTER ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Zbigniewa Romaszewskiego 16
62-080 Tarnowo Podgórne

Zbigniew Wasielewski
Pełnomocnik Zarządu ds.OZE
Prezes Zarządu
Alter Energia Sp. z o.o.

Tel:  61 8 146 557  w.23
Tel. kom. + 48 606 370 799
Email: oze@altersa.pl

Formularz kontaktowy

Zgoda

Zgoda

Zgoda